©2018 by www.ungkollega.no. Proudly created with Wix.com

Er du mellom 18 og 25?
Bor du i Oslo?
Vil du ha jobb?

 
AdobeStock_64877768.jpeg

Hva er Ungkollega

Først jobb - så kommer resten av seg selv

Mange unge havner utenfor, enten under eller etter videregående skole. Det er nok tusenvis av årsaker til dette, og sikkert like mange tanker om hva som er løsningen.

Vi i Ungkollega lener oss på både forsking og erfaring når vi sier at jobb er helsefremmende! Å finne mening i det man gjør, være sosial, få ansvar og føle mestring, er alle viktige elementer i et godt liv. 

Vi går langt i å love at dersom du vil ha jobb - sånn på ordentlig - så skal vi sørge for at du får prøvd deg ut på en arbeidsplass etter 14 dager. Vi sier ikke at vi skaffer deg drømmejobben, men tror at drømmejobben skapes der man er.

Vi sørger for at du som ung jobbsøker får:

  • Laget en CV og en god søknadstekst

  • Tips og trening på jobbintervju

  • Møte arbeidsgivere som trenger folk

  • Så mye oppfølging som du ønsker - også etter at du har fått deg jobb

Er du under 25 år, og kunne tenke deg en jobb? Eller kjenner du noen som du tenker er interessert? Ta kontakt med oss, så tar vi en prat over en kaffe.

 

Bakgrunn 

Ungkollega - en del av OsloKollega

Ungkollega er et prosjekt i regi av Oslokollega AS, en arbeidsmarkedsbedrift på Lambertseter i Oslo. Oslokollega har mer enn 50 års erfaring med å få mennesker i arbeid , hovedsakelig via arbeidsrettede tiltak for NAV. Gjennom Ungkollega ønsker Oslokollega å bidra til å hjelpe den yngre delen av Oslos befolkning inn i arbeidslivet. 

Byrådet i Oslo har avsatt midler for å få flere unge inn i varig arbeid, samt øke sysselsettingen i utsatte bydeler. Ungkollega rekrutterer unge mellom 18 og 25 fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo, og bistår disse i å finne fast og varig arbeid.


Ungkollega er del av et samarbeid mellom flere aktører, blant annet etater, bydeler, næringsliv, organisasjoner og inkluderingsbedrifter.

 

Sammen tar vi ansvar

Våre samarbeidspartnere viser ansvar, og ser ressursene som bor i de unge

Våre samarbeidspartnere bidrar med egen kompetanse og erfaring i de ulike delene av programmet. Målet med samarbeid er, i tillegg til å få flere unge ut i fast arbeid, også erfaringsutveksling, samt grunnlag for videreutvikling av tilbudet.

Vi i UngKollega har et nettverk av unge som ønsker jobb. Vi sikrer at de er klare for møte med arbeidslivet, og vi følger dem inn i sin første jobb. Vi er tilstede for kandidaten og arbeidsgiver så lenge det er behov for det.

Vi søker samarbeidspartnere og arbeidsgivere som trenger arbeidskraft eller ønsker å bidra til å gi unge en sjanse.

 

Rosenholm Campus

Rosenholm Campus er de største arbeidsstedet på sydsiden av Oslo. Det er om lag 90 større eller mindre «Rosenholmere» på Rosenholm Campus, innen de fleste bransjer. På Rosenholm Campus tilrettelegges det slik at leietakerne kan få en sosial, enkel og effektiv hverdag med mange gode tilbud. De har allerede mange gode fasiliteter, og skal fortsette og videreutvikle disse.

UMOE Restaurants

"En bedre hverdag for alle gjennom arbeidsglede og strålende gjesteopplevelser" er Umoe Restaurants' visjon

Grunnmuren i Umoe Restaurants og alle datterselskaper er deres felles verdier. De gjenspeiler deres kultur og deres måte å jobbe på.

  • Tydelig 

  • Lyttende i

  • Modig 

  • Ærlig og redelig 

Nordstrandhallen

Nordstrand IF er en klubb med ca 2000 medlemmer og som vokser fort. Vi er i sterk posisjon som klubb, en posisjon som vi kan være stolte av og som vi skal ta vare på gjennom videreføring og kontinuitet i det fantastiske arbeidet som legges ned av frivillige og tillitsvalgte.


Visjonen vår: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», skal stå som en ledestjerne i arbeidet vårt, og skal underbygges av verdiene våre; «Respekt, samhold og engasjement». 

Nyheter

 
søndre_nordstrand.JPG

Vi utvider nettverket vårt

Vi jobber kontinuerlig med å utvide nettverket vårt - både for å treffe flere unge som ønsker seg jobb, og for å koble oss på arbeidsgivere som ser ressursene i byens unge!

Nå har vi nettopp vært på besøk hos Rosenholm Campus, hvor vi ser at det kan bli mange spennende muligheter for jobb!

Smiling Young Man

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på Ungkollega - enten som ung jobbsøker eller som arbeidsgiver? Ta kontakt med oss!

Randi K. Haugen, tlf 90841969 randi@ungkollega.no